Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
People Playground
3,494 vật phẩm workshop mới tuần này
Project Zomboid
1,878 vật phẩm workshop mới tuần này
咸鱼喵喵
8 ảnh chụp mới tuần này
Counter-Strike: Global Offensive
329 tác phẩm mới tuần này