Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Persona 3 Portable
18 tác phẩm mới tuần này
Rebel Galaxy
24 ảnh chụp mới tuần này
Detroit: Become Human
5 tác phẩm mới tuần này
Counter-Strike: Global Offensive
342 tác phẩm mới tuần này