Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
People Playground
3,494 vật phẩm workshop mới tuần này
Project Zomboid
1,612 bộ sưu tập workshop mới tuần này
Counter-Strike: Global Offensive
329 tác phẩm mới tuần này
Cyberpunk 2077
5 hướng dẫn mới tuần này